November elején lezajlott a 35. EFFoST (Európai Élelmiszertudományi és -technológiai Szövetség) Nemzetközi Konferenciája Lausanne-ban, ahol a Expedit Nodumot Dr. Kiss Attila képviselte.

A konferencia elsősorban a szakma és a tudományos közösség fóruma volt. A pandémia miatt az elmúlt évben a tudományos fórumok is beköltöztek az online világba, így nagy öröm volt, hogy most személyesen találkozhattak a tudományos élet és az élelmiszeripar képviselői. Természetesen a tudományos közösség részét képezik az ipari szereplők is, így például az Unilever és a Nestlé képviselői külön kerekasztal beszélgetéseken vettek részt, ahol nem csak az ipari igényeket helyezték a középpontba, hanem a tudományos innovációk bemutatására is fókuszáltak.

„Ami neked jó, az legyen a bolygónak is jó”

A konferencia ívét a nagyobb, témakijelölő plenáris előadások adták, amelyeket specifikus szekcióülések követtek. A plenáris előadások szinte kivétel nélkül a globális kihívásokra fókuszáltak.

  1. A Föld lakosságának növekedésével hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő élelmiszerellátást fenntartható módon, úgy, hogy a következő generációk is minőségi életet élhessenek.
  2. A globális kihívások között szerepelt az élelmiszerbiztonság, ez az alfája és az omegája az iparági fejlesztéseknek.
  3. Harmadik pontként az egészség védelme került középpontba, a modern kutatások és tudományos innovációk ezen kérdés köré csoportosíthatók. Kiemelt helyen szerepelt a diskurzusok során a civilizációs ártalmak (elhízás, cukorbetegség) elleni védekezés, amelyben döntő szerep jut a funkcionális élelmiszereknek (összhangban az Expedit Nodum Kft. stratégiai célkitűzéseivel).

Az előadások mottójaként használt „Ami neked jó, az legyen a bolygónak is jó” kijelentés abba az irányba mutat, hogy olyan speciális fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyekkel nem csak az egyén
egészségét, de a bolygónk hosszú távú fennmaradását is biztosítjuk.

Válaszok a globális kihívásokra

A plenáris előadásokban felvetett globális kihívásokra próbáltak a szekcióüléseken elhangzott előadások speciális válaszokat adni. Ezek közül a válaszok közül mutatunk be most néhányat:

  1. Növényi alapú rendszerek fejlesztése, a vegán vagy vegánra hajazó termékek fejlesztése már egy ideje központi téma. Ennek egy részhalmaza a növényi fehérjék kiaknázásának, illetve tudatos feldolgozásának a fokozása, amivel külön szekció foglalkozott.
  2. A szénhidrátokról szintén külön szekcióülésen folyt a párbeszéd. A szénhidrátokra nem ellenségként tekintettünk, mivel nagyon lényeges azok milyensége és minősége, hiszen szervezetünk alapvető működéséhez szükségünk van rájuk. Így fontos kérdésként vetült fel, hogy hogyan tudjuk a szénhidrátokat egészségesebbé tenni.
  3. A jövő feltétlenül az adatvezérelt, digitalizált, modern informatikai eszközöket használó megoldásoké, melyben kulcsszerepet kap a nagy adatrendszerek célorientált és szisztematikus kezelése, illetve kiaknázása.
  4. Nagy hangsúlyt fektettek az emészthetőséget befolyásoló tényezők kutatására, ezen belül az in vitro emésztési rendszerek kifejlesztésére, amely az Expedit Nodum Kft. egyik súlyponti területe is. A komplex megközelítés ezen a területen még mindig nem evidencia, nemzetközi színtéren sem, így további és mély kutatásokra lesz szükség.
  5. „Apró sejtek – gigantikus hatás” – a mikrobiom szerepével is külön szekcióban foglalkoztak a kutatók. A gut-brain axis, vagyis a bél mikroflóráját az aggyal összekötő biokémiai jelátviteli mechanizmus miatt a mikrobiom hatással van az agyi működésre. Mivel az élelmiszerek közvetlenül gyakorolnak hatást a bél mikroflórára, közvetetten az agyunkra is befolyással bírnak. A szekcióüléseken a gut-brain axis-ra gyakorolt hatásokat próbálták többen felmérni, illetve modellezni de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az esetben is van helye még elmélyültebb kutatásoknak.

Számos diskurzus folyt modern élelmiszertechnológiákkal kapcsolatban olyan kíméletes és „okos”, tehát hatékony eljárások potenciális alkalmazhatóságáról, amelyek segítségégével a bioaktív összetevők megmaradnak, úgy hogy az élelmiszerek előállítása költséghatékony módon valósítható meg. Ezen a területen is több innováció került bemutatásra. A legérdekesebb talán a 3D nyomtatás lehetőségeit illusztráló előadás volt, amely kiválóan szemléltette, hogy nem kizárólag csak magát az élelmiszert tudjuk előállítani a fenti technikával, hanem akár a műanyag kiváltására is alkalmas lehet a módszer.

Előadások Dr. Kiss Attilától

Dr. Kiss Attila a széles publikum előtt két előadást is tartott. Az egyikben az Expedit Nodum Kft-t képviselve egy új fejlesztésű funkcionális élelmiszer humánklinikai vizsgálatát mutatta be. A másik előadásában a debreceni egyetem képviselőjeként a prebiotikumokról tartott előadást, amelyben különböző prebiotikus rostok mikroflórára gyakorolt hatása és ezek élelmiszercélú felhasználhatósága került a fókuszba.